טיפול בחובות

טיפול בחובות

אנשים רבים אשר נכנסים למצב של פשיטת רגל כתוצאה מאי תשלום חובות, מוגדרים בסופו של תהליך כמי מוגבלים באמצעים.הכרזה זו מתבצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל לאחר בדיקה מקיפה בעניינם. הרשם מחליט זאת, אחרי שהוא מגיע למסקנה, שהחייב איננו יכול לעמוד בתשלום החובות שלו.

 

בדיקת מוגבל באמצעים כשלעצמה, נערכת על ידי הרשם אך למעשה היא יכולה להיערך על פי דרישת הנושים או על פי הדרישה של החייב בעצמו. הסיבות הן, אם הנושה מבקש זאת, הוא רוצה לדעת האם החייב יכול להחזיר את חובותיו או לא. במידה וכן יידרש ממנו להחזיר, במידה ולא, אז יהיה עליו לשאת במגבלות שמוטלות על חייבים כתוצאה מהכרזה זו.

 

החייב כשלעצמו, יכול לבקש שיכריזו עליו כבעל חוב מוגבל באמצעים. בדיקה זו תאפשר לו להוכיח, שהוא לא מוותר על החובות שלו בחוסר תום לב, אלא כתוצאה ממצב כלכלי שהוא לא יכול לעמוד בו. יש לציין שהבדיקה איננה דבר חיובי, כלומר החייב לא נהנה ממנה או מהתוצאות שלה. שכן, יהיה עליו לשלם סכום כסף מסוים כל חודש, יוטלו עליו מגבלות מסוימות וכן הוא יוגדר כבעל חוב מוגבל באמצעים, מה שיקשה עליו לבצע פעולות כלכליות מסוימות וכן לקבל תנאים טובים בבנק.

 

בדיקת מוגבל באמצעים, נעשית בהתאם לגודל החוב ולמשך הזמן שלו. אם נניח מדובר על משך תקופה של שנתיים והחוב אינו עולה על עשרים אלף,שלוש שנים אם החוב לא עולה על 100 אלף או רבע שנים אם החוב עולה על 100 אלף. יש לומר שבמקרים של תיק מזונות, לא ניתן להכריז על מוגבל באמצעים. הנושה יכול לבקש להכריז על בעל חוב כמוגבל באמצעים אם החייב ביקש לפרוס לתשלומים שמעבר לארבע שנים את החוב שלו.

 

כל הנושא של טיפול בחובות ובפרט בנושא של בדיקת מוגבל באמצעים, מתבצעת על ידי עורך דין שמתמחה בפשיטות רגל ובהסדרי חוב עם נושים. הבדיקה מתבצעת כאמור, על ידי רשם ההוצאה לפועל, בהתאם למצב הכלכלי של החייב, הנכסים שעומדים לרשותו והתנאים הכלכליים בהם הוא נמצא.

מוזמנים לקרוא בנוסף: חובות למוסדות

מוזמנים לקרוא בנוסף: חקירת יכולת בהוצאה לפועל

 

דברו איתנו